Geschiedenis

 
De liefhebberij voor het houden van melkgeiten is voor mij al op jonge leeftijd begonnen. De vrije tijd die ik na school en na het werken op de boerderij overhield werd vrijwel allemaal besteed aan het verzorgen en omgaan met de geiten. Een bestemmingsplan zorgde ervoor dat de boerderij moest verdwijnen en daarmee jammer genoeg ook de geiten. Op het nieuwe adres was er te weinig ruimte om deze dieren te houden, maar in de periode van 11 jaren die hier overheen gingen ben ik de geiten niet uit het oog verloren. Toen ik 1973 samen met Clasien in het Brabantse Gilze  een huis kocht met wat meer ruimte heb ik de  hobby weer opgepakt. De eerste dieren zijn dan ook in datzelfde jaar weer aangeschaft. Vanaf die tijd is de serieuze fokkerij en het verenigingsleven pas echt begonnen. Vanaf 1976 doe ik mee aan keuringen. En vanaf 1980 doe ik onafgebroken mee aan de melkcontrole. Vanaf 1979 vervul ik met veel plezier het secretariaat van geitenfokvereniging St. Anna die u ook op internet www.sintanna.org kunt bekijken. Vanaf die tijd ben ik ook actief als jurylid en daarna kwam er nog bij de werkzaamheden als inspecteur van het stamboek voor de N.O.G. Daarnaast verricht ik  werkzaamheden van het stamboeksecretariaat, aanvankelijk voor de regio Zuid, en later een groter gedeelte van het land. Het coördinatorschap van de keuringscommissie van Zuid-Nederland is ook een onderdeel waar ik me mee bezig houd rondom de gehele geitenhouderij en fokkerij. Mijn belangstelling gaat uit naar al de 4 erkende Nederlandse melkgeitenrassen en naar het erkende vleesras binnen de Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij. Maar in het bijzonder naar de witte melkgeit. Gewoon omdat ik daar mee begonnen ben. Mijn streven is een geit te fokken die zo volledig mogelijk aan haar raskenmerken voldoet in combinatie met uiterlijke melkrijkheid en kracht. Om dit doel te bereiken heb ik altijd erg veel aandacht besteed aan type, uier en benen zonder de details uit het oog te verliezen. Hoe het een en ander allemaal is verlopen in de loop der jaren kunt u elders zien op deze website.